Knihkupectv U Kruml s.r.o.

knihkupec logo knihkupectv, knihkupec.com, s lskou ke knihm s nadenm pro vs, knihy skladem, expedujeme do 1 pracovnho dne. Profesionln pesto lidsk pstup. Contact Details:
Main address: Krkonosk 196 543 01 Vrchlab, esk Republika ,
Tel:(420) 499 421 524, E-mail: knihkupec(at)knihkupec.com
Mme rdi knihkupce

Recenzovan knihy

Denn di B6 Vivella s rabou Tyrkysov louka

Anotace:

Denní diá v tyrkysové barv, vyrábný z jemné hladké vivelly s efektní rabou s motivem louky. Trendy a praktický doplnk, diá má velký prostor pro poznámky a plánování.Recenze:
Recenz celkem : 1

19.11.2021 - Evelyn
Pkn di, moc pjemn desky. Jen jsem si bohuel nevimla, e je to netradin rozmr. Ovem pro nkoho to me bt naopak vhoda.


Miluj svj ivot - nstnn kalend 2022

Anotace:

Nástnný kalendá Miluj svj ivot 2022 je opt zcela originální autorské dílo oblíbené eské autorky a ilustrátorky Lucie Ernestové. Inspirována prkopnickým dílem Louise L. Hay nám ukazuje, jakou sílu mají naše myšlenky a jak ji meme vyuít. Zmníme-li zpsob, jakým o vcech pemýšlíme, meme zmnit svj ivot a uinit jej mnohem šastnjším. Ke kadému msíci náleí inspirující moudrá myšlenka doplnná dechberoucí ilustrací a texty k zamyšlení a rozjímání.Recenze:
Recenz celkem : 1

26.10.2021 - renata
Krsn zpracovan, vkusn, elegantn a zrove dui podporujc. Mm i jako drek. Dvm pln poet hvzdiek, protoe spluje jet vc, ne od kalende obecn ekte.


Nvrat tkovskch bohyn

Nvrat tkovskch bohyn - Vlastimil Hela

Skladem v eshopu (1 ks)

349,- K
Anotace:

V souasném svt se stále víc projevuje zájem o to, co pesahuje naši fyzickou existenci. Fenomén, spjatý s mým rodným krajem, jsem popsal v knize Tajemství bohyní na ítkové. Tato kniha je o vdoucích lidech, kteí byli odedávna souástí ivot obyvatel krajiny kolem nás. Vypravil jsem se za nimi nejen na Moravské Kopanice, ale i na slovenské Poloniny a do polského Podlesí. Je svdectvím o setkáních s vdmami, šeptuchami, s bohynmi, vtšinou pekvapiv prostými, pokornými lidmi.


Moje putování bylo vyvoláno snahou pispt k pochopení jejich píbh a skrze n i našich souasných ivot. Byla to pro m nesmírn objevná setkání a vím, e obohatí i váš ivot. e do nj vnese poznání a poselství, které jsem vyslechnul a zaznamenal já sám.Recenze:
Recenz celkem : 1

25.10.2021 - renata
Tato, stejn jako pedchoz kniha Tajemstv bohyn na tkov, je jednodue meditativnm tenm. Penese vs do kraje tak zvltnho, tkho, klidnho, plnho pbh a jednoduchosti ve sloitm ivot i svt. Jmavm zpsobem vs Vlastimil Hela doslova vezme na cestu po dalm ptrn tajemstv bohyn na tkov.


Lesn mysl

Lesn mysl - Martina Holcov

Skladem v eshopu (1 ks)

310,- K
Anotace:

Kniha vychází z finského konceptu seberozvoje a pée o sebe, který je zakotven v nejnovjších vdeckých výzkumech pírody, fyzického a duševního zdraví. Najdete v ní základní východiska, praktická cviení i zkušenosti s Lesní myslí u nás a pohledy na nov se rodící oblast ze zahranií. Popsaná cviení jsou jednoduchá, nejsou dlouhá, lovk k nim nic nepotebuje a jejich tréninkem posiluje svoje dovednosti vedoucí k ivotní rovnováze.Recenze:
Recenz celkem : 1

25.10.2021
tte kdy chcete! Ale mne doslova chytala chu st si tuto knihu s veerem. A a budou dlouh podzimn a zimn veery, vm, e ji budu otvrat jet astji. Protoe u tak vm, e podzimn proda je kypc vnmi ale i ta hol, plskanic pln je krsn klidn a o t zimn u radji nemluvit. To je ir nevinnost. A rda si vyzkoum zde popsan cvien, nvody a inspirace v kadm obdob ivotnho cyklu prody kolem m. Krsn ten o dui lesa, o rovnovze v lovku, kterou mete okamit jt t. Prot, zkusit. A vmluvy neplat! I na ty si autorka posvtila.


Devt dn nekonena - O tom, co se mi mimo tlo odhalilo o vdom, fyzick existenci a smyslu ivota

Anotace:

Trvalo to pouze nkolik vtein: V okamiku, kdy Anke ped hoícím krbem ve svém obývacím pokoji náhle vzplanula, uvdomila si se zvláštní odevzdaností: „Te zemeš!“
S rozsáhlými popáleninami ji pevezou do nemocnice. Devt dní leí v kómatu; píbuzní i lékai poítají s nejhorším. Nikdo ovšem netuší, e Anke práv vykroila na nejpodivnjší cestu svého ivota: V duchovních svtech, mimo as a prostor, neoddliteln spojena s Pvodem všeho bytí dostává odpovdi na všechny své otázky.
Toto vyprávní o zcela neuvitelném dobrodruství mezi ivotem a smrtí otevírá nezná mé sféry vdomí a fascinující vhledy do lidské existence. Také psobiv ukazuje, e naše vnímání reality je pouze nepatrným zlomkem bohatosti nekoneného mnoství realit.
„A kdy jsem opustila své tlo, poznala jsem, co znamená opravdu ít.“Recenze:
Recenz celkem : 2

25.10.2021 - renata
Strhujcch prvnch edest stran. By tma nesmrn tk, pesto autorka dokzala sepsat od prvnho dku svj pbh tak tiv, e je ve vsledku pln jedno, jak k pbhu nakonec pistoupte. Ten zatek je strhujc. A pokud jste se v ivot jen nznakem setkali s nm podobnm, teba jen podobnou ivotn kriz, lehce podlehnete sle, se kterou osud Anke Evertz vzal a vysvtlil j, pro tady tedy na svt je. Druh st knihy u je volnj a poskytuje vce prostoru pro vlastn dumn.


25.10.2021 - renata
Strhujcch prvnch edest stran. By tma nesmrn tk, pesto autorka dokzala sepsat od prvnho dku svj pbh tak tiv, e je ve vsledku pln jedno, jak k pbhu nakonec pistoupte. Ten zatek je strhujc. A pokud jste se v ivot jen nznakem setkali s nm podobnm, teba jen podobnou ivotn kriz, lehce podlehnete sle, se kterou osud Anke Evertz vzal a vysvtlil j, pro tady tedy na svt je. Druh st knihy u je volnj a poskytuje vce prostoru pro vlastn dumn.


Vl stopy

Vl stopy - Tanja Askani

Skladem u dodavatele

320,- K
Anotace:

Málokteré jiné zvíe sehrálo tak významnou roli v kulturní historii lidstva jako vlk. Je opeden mnoha mýty, objevuje se v povstech i pohádkách. Lidé se ho báli, proto ho pronásledovali a zabíjeli. Na druhé stran byl dleitou postavou indiánských legend, kde symbolizoval sílu, soudrnost a mystické schopnosti. Kdo chce vlky poznat pravdiv a do hloubky, musí k nim pistupovat bez pedsudk, s velkou dávkou empatie a trplivostí. Ml by peliv pozorovat chování vlí smeky, snait se pochopit její zpsob ivota i dleitost ekologických vazeb. Tanja Askani to dokázala. Bhem své dlouholeté praxe se nauila pln porozumt tmto fascinujícím bytostem, respektovat jejich pravidla a navázat s nimi obdivuhodný vzájemný vztah. Odchovala pár desítek handicapovaných vlích mláat, s nimi pak zstává v kadodenním kontaktu. Poznatky z její práce, které jsou prbn zveejovány v médiích, významn korigují vité mýty o tomto zvíeti a vzbuzují pozitivní zájem veejnosti. Jeliko je zárove vynikající fotografka, své publikace dopluje unikátními momentkami ze ivota vlk. Kniha Vlí stopy je autentickým vyprávním autorky o jejím ivot s vlky a podrobnostech ojedinlého, hlubokého vztahu. Podlí se s vámi o své dobrodruné píbhy, pekvapivé zkušenosti a intenzivní emotivní záitky.Recenze:
Recenz celkem : 1

22.10.2021
Mimodn publikace, kter nem ve sv kategorii obdoby. Poutav ten je doprovzeno spoustou ojedinlch fotografi a vychz z osobnho proitku autorky.


Orkulum bohyn

Super cena
Orkulum bohyn - Colette Baron-Reid

Skladem v eshopu (1 ks)

444,- K
Anotace:

Svtov uznávaná expertka na vykládací karty Colette Baron-Reid v tomto balíku vytvoila most mezi mystikou a pozemským ivotem a nabízí vám vedení na cest k rstu a naplnní vašich sn. Najdete zde posilující, vylaující a inspirující interpretace 52 bohyní z nejrznjších kultur: bohyn cest Elen vás volá na cestu... Artemis nabízí, e povede váš šíp... a Ceridwen vás vyzývá, abyste vili neomezenému potenciálu vašeho ivota.


"Bohyn t volá, aby ses otevela a napojila na vesmír ve všech jeho podobách. enský aspekt vesmíru je na vzestupu, aby znovu nastolil rovnováhu ve svt. Odpovíš na jeho volání a pijmeš jeho vedení? Jaké by to bylo, kdyby ses postavila na vlastní nohy a stala se silným a sebevdomým vzorem pro své blízké i vzdálené okolí? Jak meš obohatit celý svt v dob, kdy se všichni uíme spolen koexistovat v nádherné a magické synergii?"Recenze:
Recenz celkem : 1

1.9.2021 - renata
Jemn karty, kter lze brt dvojm zpsobem. Jako klasick vykldac karty a tak je tak pouvat, nebo nejen karty, ale hlavn kneku mete vzt jako asn zdroj nekonen sly a informac o mtech bohynch celho svta a rznch kultur. A to je teprve fascinujc!


The Fuck It List Journal

The Fuck It List Journal - neuveden

Neznm dostupnost

299,- K
Anotace:
The opposite of a bucket list, this real-life-affirming journal celebrates not doing a bunch of stressful, demanding activities (base-jumping, eating fugu, etc.) before you check out. Contains humorous prompts and facts on things you`ll never try.

Recenze:
Recenz celkem : 27

11.8.2021 - 24vulkan-24.com
Добрый день! Рады видеть вас на страницах нашего сайта об азартных играх! В наше время из-за большой конкуренции среди казино вынуждены выдавать гемблерам хорошие условия сотрудничества, для получения больше новых игроков на свои сайты. При этом каждая азартная площадка старается дать нечто уникальное в своих условиях сотрудничества. К примеру, упрощенный процесс вывода денег. Для новичка этот факт является весьма важным. Поэтому успешные игроки выбирают онлайн казино с быстрыми выплатами. Дополнительно, важным процессом являяется наличие у онлайн-казино широкого выбора игровых автоматов. Наличие такого ассортимента может говорить о том, что выбранная площадка не является сайтом мошейников. в случае примите решение самолично искать казино, то обязательно обратите внимание на комментарии выбранного игрового сайта. Поэтому, мы рекомендуем вам казино: 24vulkan-24.com. Рассмотрим подробнее данный игровой клуб. Исключительным приемуществом является наличие интегрированного функционала букмекерской конторы. Большой спектр бонусов, таких как бонус при первом депозите, дает возможность выиграть огромный куш! Хорошая комбинация вышеописанных функциональных процессов позволяет геймерам без огромных затрат, и начать выигрывать уже сегодня. В начале вам необходимо выбрать игровую тактику. На сайте 24vulkan-24.com вы выбрать оптимальную стратегию на любой вкус! Также, на сайте представлен раздел блога, где опытные игроки делятся мыслями, помогая новичкам совершать свои первые победы. К примеру, мы не рекомендуем изначально играть на высоких ставках, так как это создает большие риски проигрыша. Дополнительно, стоит обращать внимание на наличие качественной технической поддержки пользователей в интернет казино. 24vulkan-24.com всегда заботится об гемблерах и оказывает помощь в течении 10-15 минут. Прходи к нам на сайт и побеждай уже сегодня!


4.8.2021 - 1win-officiall.net
Доброго дня! Мы рады приветствовать вас на страницах нашего портала об азартных играх! Наданный момент из-за большой конкуренции среди казино вынуждены предлагать информационным партнерам улучшенные условия сотрудничества, для получения больше новых игроков на свои ресурсы. При этом каждый азартный клуб старается дать что-то неповторимое в своих условиях сотрудничества. Одним из таких особенностей является упрощенный процесс вывода денежных средств. Для начинающего игрока этот процесс является очень важным. Поэтому успешные игроки заинтересованы в выборе игровые площадки с мгновенными выплатами. Дополнительно, важным фактором являяется наличие у онлайн-казино общирного ассортимента игровых слотов. Наличие такого фактора может указывать на то, что выбранная игровая площадка не является мошейническим сайтом. в случае вы решите самостоятельно проводить поиск казино, неприменно обратите внимание на комментарии выбранного игрового портала. Мы советуем вам игровое казино: 1вин Давайте рассмотрим подробнее данный игровой сайт. Основным приемуществом является наличие интегрированного функционала букмекерской конторы. огромный спектр бонусов, таких как фри спины, дает возможность поднять большой выигрышь! Хорошая комбинация вышеописанных функциональных возможностей позволяет игрокам без огромных вложений, и начать побеждать уже сегодня. Для начала вам требуется определить игровую тактику. На сайте 1 вин вы найдете оптимальную тактику на любой вкус! Также, на сайте представлен раздел блога, где опытные игроки делятся мыслями, помогая новичкам совершать свои первые победы. Так например, мы не советуем сразу играть на высоких ставках, так как это предполагает большие риски проигрыша. Также, стоит обращать внимание на наличие качественной технической поддержки пользователей в интернет казино. 1 вин всегда заботится об игроках и оказывает помощь в течении 10-15 минут. Заходи на сайт и побеждай уже сегодня!


30.7.2021 - 1win-officiall.net
Добрый день! Рады приветствовать вас на страницах нашего информационного ресурса об азартных играх! В наше время из-за большой конкуренции среди интернет казино вынуждены предлагать партнерам более лучшие условия сотрудничества, для получения больше новых игроков в своих казино. При этом каждая азартная площадка старается иметь нечто неповторимое в своих условиях сотрудничества. Например, быстрый процесс обналичивания выигрышей. Для начинающего игрока этот процесс является наиболее важным. В следствии чего успешные игроки выбирают онлайн казино с быстрыми выводами. Дополнительно, важным фактором являяется наличие у казино общирного ассортимента игровых слотов. Наличие такого фактора может говорить о том, что выбранная игровая площадка не является мошейническим сайтом. Если примите решение самолично проводить поиск казино, обязательно обратите внимание на комментарии выбранного информационного сайта. Одним из проверенных игровых сервисов является: 1 вин Давайте посмотрим подробнее данный игровой клуб. Основным приемуществом является наличие интегрированного функционала букмекерской конторы. Большой спектр бонусов, таких как бонус при первом депозите, дает возможность выиграть солидный куш! Солидная комбинация вышеописанных функциональных процессов позволяет геймерам без больших затрат, и начать зарабатывать уже сейчас. Для начала вам требуется выбрать игровую тактику. На сайте 1вин вы сможете найти оптимальную стратегию на любой вкус! Также, на сайте представлен раздел советов, где опытные игроки делятся идеями, помогая новичкам совершать свои первые победы. Например, мы не рекомендуем изначально играть на больших ставках, так как это предполагает большие риски проигрыша. Также, стоит обращать внимание на наличие грамотной технической поддержки пользователей в интернет казино. 1вин всегда заботится об своих гемблерах и оказывает помощь в течении 10-15 минут. Заходи к нам на бк и зарабатывай уже сейчас!


TAROT MAGIE DRUID

Anotace:

V dobách, kdy se snaíme piblíit pírodnímu svtu, pijmte pozvání tohoto pekrásného Tarotu k oslav Zem a jejích roních období. Dostává se vám toti do rukou dílo mimoádné hloubky a moudrosti, spojující dva nejsilnjší západní pohanské tradice - Wiccu a magii Druid. Dovolte mu, aby se stalo vaším prvodcem a naplnilo váš ivot svtlem. Psobivé výjevy na kartách Tarotu Magie Druid pocházejí ze studnice poznání a legend dávných dob. Mete je pouít jako brány do vašeho vnitního svta, nabízejí vám hlubší poznání sebe sama a matky pírody. Pirozená moudrost Magie Druid vám pinese porozumní a inspiraci pi ešení ivotních záleitostí jim práv te elíte. Philip a Stephanie Carr-Gomm byli zasvceni do tradice Druid i Wicca a zastávají funkci pedsedy a písae ádu Bard, Vštc a Druid, jedné z nejvtších mezinárodních druidských organizací. Will Worthington je praktikující Druid, Pendragon ádu. Výtvarným umním se zabývá ji pes ticet let a jeho dílo zeteln odráejí jeho zájem o dávnou minulost a artušovskou a keltskou mytologii.Recenze:
Recenz celkem : 1

16.7.2021 - renata
Pekrsn obrzky pln avnatosti, podivn temnoty, ivelnosti, no jednodue cel ta nejen druidsk moudrost je velmi dobe vykreslena jak tedy v obrzcch, tak i v knize, kter je piloena. Vklady jsou hlubok a pokad jin, zajmav a inspirujc. A pro zatenky naprosto ideln sada, protoe v knize je nejen dechberouc pojednn o kartch, ale i o zpsobech vkladu a vemi strhujcmi prostedky se autoi sna, aby ten chpal zpsob, jakm s nm karty budou mluvit.


Polibek kobry - ensk aspekt v jze a tante

Anotace:

Tato inspirativní kniha o enském principu a jeho promnách se dotýká citlivou cestou témat jako:- tlesnost jako zdroj sebepoznání - menstruace jako dar a tabu- svtlo a stín mateství- dechová potence- erós a enská sexualita- kreativní vyjádení enskosti- kontakt s primární silou- chaos a ád v cyklinostiKniha Polibek kobry jako bonus obsahuje rozhovory s zajímavými osobnostmi, které se vnují cest eny.ekají na vás: Emma Balnavesová z Austrálie (uitelka tradiní praxe z linie náthské tantry), Rob Preece z Anglie (uitel buddhistické tantry a jungovsky orientovaný terapeut), Terezie Dubinová (kulturoloka a hebraistka zabývající se enskou spiritualitou), Toko-pa Turner z Kanady (lektorka, "porodní bába psýché", autorka knihy Pináleení, zabývající se vztahem k Zemi, zármutkem a transformací) a Alita Zaurak (astroloka).Recenze:
Recenz celkem : 1

16.7.2021 - renata
Had sla, jga, tantra, kter se proln kadou st, zd se bti nkdy pes svou dleitost a na druhm mst, protoe pevldne as nad ivotem. Tak vejdme a asnme… Klady knihy: - neskuten rozsah (host, citace dvaj dal rozmr) Zpory knihy: -sloit jazyk (ale pomal ten a mlsn textu to sprav) Nic pro nkoho, kdo potebuje rychle pest hodn informac a jednodue je strvit. Toto nen fastfood, ale bohat hostina, kde na konec stolu ani nedohldnete.


Recenzovan knihy

Podle zkona o evidenci treb je prodvajc povinen vystavit kupujcmu tenku. Zrove je povinen zaevidovat pijatou trbu u sprvce dan online; v ppad technickho vpadku pak nejpozdji do 48 hodin.

(c) 2007 - 2023 Knihkupectv U Kruml s.r.o. Krkonosk 196, Vrchlab, IO: 08677662 DI: CZ08677662, telefon: 499 421 524, e-mail: knihkupec@knihkupec.com vvoj, sprva elektronickho obchodu www.foxcom.eu XML Sitemap